Seminarium • april 14, 2014

EU-debatt

23:e april, 17:30 – 19:30, hörsal 10, Stockholms Universitet

Hur tänker svenska politiker kring EU?

UF har det stora nöjet att bjuda in till en Europaparlamentsdebatt. Medverkar gör EU-kandidater ifrån alla svenska riksdagspartier samt Piratpartiet. Vilken roll ska Sverige ha i EU och vilken roll har EU i svensk politik?

Fullständig information om medverkande kommer att finns på ufstockholm.se och på UF Stockholms facebooksida.

Upplagt av: Frederic Foerster | 0 kommentarer Läs hela texten »

Övrigt • april 7, 2014

UF Stockholm avbryter samarbetet med Svensk Judisk Dialog angående ”pro-Israel mot pro-Palestina debatt”.

Ett arrangemang har diskuterats mellan Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (UF Stockholm) och Svensk Judisk Dialog (SJD) angående ett seminarium mellan pro-israeliska utländska och pro-palestinska svenska tänkare. UF Stockholm har beslutat att dra sig ur samarbetet och evenemanget i sin helhet. Pressmeddelandet som har gått ut morgonen den 7e april är felaktigt. Det stämmer inte överens med vad UF Stockholm arbetar mot eller vad UF Stockholm diskuterade med SJD. Ett av UF Stockholms viktigaste krav som medarrangör var att en nyanserad debatt skulle genomföras och vara en central del av evenemanget. Enligt det pressmeddelande som gick ut förmedlades inte detta utan det var snarare en polariserad debatt som målades upp med den pro-israeliska sidan i fokus och pro-palestinska sidan i bakgrunden.

Upplagt av: Frederic Foerster | 0 kommentarer Läs hela texten »

Studiebesök • april 7, 2014

Visit to SIPRI

24th of April, 13:45, Signalistgatan 9, Solna

Are you interested in global security?

The Stockholm International Peace Research Institute is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmament. The vision of SIPRI is ”A world in which sources of insecurity are identified and understood, conflicts are prevented or resolved, and peace is sustained.”

Upplagt av: Frederic Foerster | 0 kommentarer Läs hela texten »

Seminarium • april 7, 2014

EU mot GMO

15:e april, 17.00, Hörsal 7, Stockholm Universitet

Att äta ekologiskt och GMO-fri mat är det mest hälsosamma som finns. Eller? Inom EU finns det lobbygrupper och gruppintressen som aktivt motarbetar all form av GMO och hyllar ekologisk mat trots forskning som bestrider det.

Författaren och prof. emeritus i teoretisk ekologi Torbjörn Fagerström berättar mera om hur vetenskapen får allt svårare att hävda sig inom jordbruksområdet, och vilka konsekvenser detta får.

Föredraget kommer att hållas på engelska.

Upplagt av: Frederic Foerster | 0 kommentarer Läs hela texten »

Seminarium • mars 31, 2014

Från mänskliga rättigheter till politiska fångar

1:a april, 12.00, Hörsal 8, Stockholm Universitet

Mellan Kiev och Moskva – mänskliga rättigheter, politiska fångar och den Ukrainska revolutionens återverkningar i Lukasjenkas Belarus.

Upplagt av: Frederic Foerster | 0 kommentarer Läs hela texten »

Seminarium • mars 28, 2014

Island och EU

10:e april, 17.00, hörsal 11, Stockholm Universitet

Medan länder som Turkiet, Serbien och Montenegro strävar efter ett medlemskap i EU, har den isländska regeringen lagt landets EU-anslutning på is. Kommer Island att dra tillbaka sin ansökan och i så fall varför?

Islands ambassadör Gunnar Gunnarsson besöker UF och talar om Island och EU.

Upplagt av: Frederic Foerster | 2 kommentarer Läs hela texten »

Seminarium • mars 26, 2014

Social medias kamp om Ukraina

2:a April, 18:00, hörsal B5, Stockholm Universitet

Hur har social media följt den inhemska/internationella utveckling av båda Krim regionen och den politiska maktkampen?

Vi vaknar var varje dag med ny information om utvecklingen som ger inom och utanför Ukraina. Det kan vara allt från Nya sanktioner från EU eller USA, till Rysslands tropp rörelser. Vi har därför bjudit in forskare ifrån Ukraina samt Faradj Koliev som är doktorand och arbetar på Stockholms Universitet. Social media har blivit allt mer av en informationskälla. Seminariet kommer att fokusera på tre huvudfrågor om just social media och hur de har speglar den Ukrainska utvecklingen. Först frågan: Hur har media influerat den geo-politiskt utveckling i Ukraina? Andra frågan: Hur tolkar Media statens suveränitet och internationella lagar, och hur uppfattas detta av lokal befolkningen? Tredje frågan: Hur kan befolkningens opinion mobiliseras genom medias kanaler?

Upplagt av: Frederic Foerster | 0 kommentarer Läs hela texten »