Utrikespolitiska Föreningen Stockholm » Internationell organiserad brottslighet: ett hot mot Sverige?

Seminarium • januari 24, 2012

Internationell organiserad brottslighet: ett hot mot Sverige?

Onsdag 1 februari, klockan 15.30-16.30, sal E10, Stockholms universitet

UF Stockholm välkomnar Walter Kegö, forskare vid Institute for Security and Development Policy (ISDP). Seminariet behandlar den problematik som omgärdar den internationella brottsligheten i termer av omsättning, hur den ryskspråkiga brottsligehtens påverkar EU samt narkotikans smugglingsvägar till Sverige. Seminariet behandlar även vilka förbättringsmöjligheter som finns för att bekämpa den framväxande internationella brottsligheten.

Upplagt av: ylva kronheffer

Det finns inga kommentarer

Kommentera